Skuteczność rozmów biznesowych

 

Najważniejsze dla wszystkich jest to, by rozmowa, jaka przeprowadzamy z drugą stroną była skuteczna. A kiedy taka właśnie jest? Wiele zależy od tego, jakie cele sobie ustalimy. Przecież w negocjacjach chodzi o to, by takie wcześniej ustalone i wyznaczone cele zdobywać. A czasami jest to okupione wielkim wysiłkiem. Nie możemy jednak do takiej rozmowy negocjacyjnej podchodzić negatywnie, nie możemy z miejsca spisywać się na porażkę. Przecież pozycja startowa obu stron, które toczyć będą rozmowę biznesową jest identyczna. Wiele zależy jednak od tego, jak rozdamy przysłowiowe karty. Do każdej rozmowy musimy się odpowiednio przygotować. Na czym ma polegać nasza wiedza? Przede wszystkim musimy mieć określony cel, jaki chcemy osiągnąć. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, ze rozmowy przeprowadzane są z różnymi osobami, biznesmenami, osobami, które tak jak i my również dążą do pewnych celów, również określają dokładnie to, co chcą zyskać w takich negocjacjach. Dopiero, gdy rozmowy biznesowe się zakończą będziemy mogli ocenić ich skuteczność. A przecież nie wszystkie rozmowy są skuteczne. Najważniejsze jednak jest to, by wszystkie ze stron, które uczestniczą w rozmowach były zadowolone, by doszły do porozumienia. I do tego właśnie się dąży. Jednak czasami zdarza się i tak, że rozmowy negocjacyjne są przerywane, zrywane i negocjacje nie wnoszą nic nowego.