Kłopoty centralnej gospodarki

 

To, że członkowstwo w Unii Europejskiej nie załatwia wszystkich problemów, najlepiej widać na przykładzie Grecji. W kraj ten wyjątkowo ciężko uderzył obecny kryzys. W sytuacji, gdy wskutek pogorszenia ratingu finansowego Grecji oprocentowanie jej obligacji gwałtownie wzrosło, okazało się, że Grecy nie są w stanie sfinansować swoich wydatków budżetowych. Ponadto Grecja nie była w stanie podjąć próby samodzielnego uzdrowienia swoich finansów, głównie zresztą dlatego, że będąc w Unii i przede wszystkim w strefie euro ma bardzo ograniczone możliwości prowadzenia samodzielnej polityki finansowej. Wprawdzie inne państwa Unii i strefy euro, w obawie o rozprzestrzenienie się greckiej „zarazy” na inne kraje i rozpadu strefy euro, udzieliły Grekom znaczącej pomocy finansowej, ale obwarowały ją trudnymi do spełnienia warunkami. Grecja nie miała wyjścia, ale przyjęcie dyrektyw unijnym w tym zakresie spowodowało nie tylko znaczny wzrost jej deficytu budżetowego, ale także gwałtowny wzrost bezrobocia i obniżenie się poziomu życia Greków.