Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Ten typ przestępstwa został wprowadzony do kodeksu karnego z dniem 15 grudnia 2000 roku.

Do jego znamion należy bezwypadkowe prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Na czym polega?

Czyn ten polega na prowadzeniu (czyli kierowaniu), pojazdu mechanicznego na drodze każdego rodzaju w stanie zagrażającym bezpieczeństwu w komunikacji. Omawiane przestępstwo jest już dokonane w momencie uruchomienia pojazdu i rozpoczęcia jazdy, czyli jak już wyżej wspomniano, aby dokonać tego przestępstwa nie trzeba spowodować żadnej katastrofy.

Pojęcie pojazdu mechanicznego

Pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, to każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower oraz pojazd szynowy. Prowadzenie pojazdu mechanicznego oznacza zgodne z jego konstrukcją wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie.

Pojęcie ruchu lądowego

Ruchem lądowym jest nie tylko ruch na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, lecz także ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku. Do miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów nie mogą natomiast zostać zaliczone miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie dopuszczone jest do ruchu wąskie grono osób.

Co ciekawe – prowadzeniem pojazdu w rozumieniu omawianego artykułu jest także czyn polegający na nadawaniu kierunku jazdy przez osobę siedzącą za kierownicą holowanego pojazdu mechanicznego.

Karalność

Za popełnienie przestępstwa określonego w omawianym przepisie przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast jeżeli sprawca tego czynu był wcześniej prawomocnie skazany m.in. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, zagrożenie karne znacznie wzrasta. Przepis ten przewiduje bowiem karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Warto zapamiętać:

Grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów.

frazy kluczowe: artykuł 258 kodeksu karnego, kk 280, przestępstwo kwalifikowane, dozór elektroniczny szczecin, oszustwo finansowe kodeks karny, artykuł 60, kodeks karny art 60, kodeks karny zatarcie skazania, uszczerbek na zdrowiu kk