Czy unia gospodarcza się rozpadnie ?

 

Zdaniem wielu ekonomistów, kłopoty Grecji i innych krajów południa Europy, jak Hiszpanii i Portugalii, byłyby znacznie mniejsze, a szanse na wyjście z kryzysu znacznie większe, gdyby nie należały one do Unii Europejskiej i strefy euro. Czy w związku z tym za jakiś czas możemy zaobserwować rozpad europejskiej wspólnoty ? Wydaje się dziś, że taki scenariusz jest jeszcze przedwczesny, ale raczej okazują się płonnymi nadzieje na rozszerzenie się strefy euro. Dzisiejsza gospodarka jest tworem na tyle złożonym i pozostającym pod wpływem tylu różnych czynników, że prowadzenie wspólnej polityki gospodarczej staje się bardzo trudne. Wprawdzie Unia ma jeszcze rezerwy finansowe, żeby podtrzymać przy życiu bankrutującą Grecję, lecz tutaj „pacjent” zaczyna odmawiać współpracy. Po prostu Grecy mają już dość wyrzeczeń i dość trwałego pogorszenia swej sytuacji materialnej. Można więc sądzić, że receptą na przetrwanie Unii jako wspólnoty gospodarczej musi być zmiana jej polityki, poprzez przesunięcie się z dyktatu PKB i innych wielkich liczb na los pojedynczego unijnego obywatela.